om center for autisme

Center for Autisme er en erhvervsdrivende fond specialiseret i indsatser for mennesker med autisme.

Personer med autisme har en anderledes måde at tænke og lære og opleve verden på og kan have vanskeligt ved at sætte sig ind i andre menneskers tanker og følelser. Det kan gøre det svært at kommunikere og at være i sociale sammenhænge med andre mennesker. Center for Autisme støtter mennesker med autisme i alle aldersgrupper og på alle funktionsniveauer, pårørende og fagpersoner med forskellige ydelser, viden, forløb, kurser og uddannelser.

 

I 2022 blev Center for Autisme fusioneret med Incita. Det betyder at centret nu er del af Incita, og at Center for Autisme fortsætter vores aktiviteter til gavn for mennesker med autisme. 

Center for Autisme henvender sig til målgruppen med neuroudviklingsforstyrrelser, dvs. personer med autisme, ADHD, Tourettes syndrom og udviklingshæmning. En del af vores brugere har også tilstødende fysiske og psykiske udfordringer som f.eks. epilepsi, angst, OCD og depression.

Vi er en organisation med en flerfaglig medarbejderstab med forskellige opgaver og forskelligt fokus – som overordnet har en fælles faglig ramme. Den fælles faglige platform sikrer, at medarbejderne i Center for Autisme arbejder inden for denne ramme med afsæt i den enkelte brugers både fælles og individuelle behov.

Vi samarbejder med sagsbehandlere, lærere, pædagoger, psykologer og psykiatere, som i deres dagligdag arbejder med og omkring vores målgruppe.

Historien om Center for Autisme

Center for Autisme er en erhvervsdrivende fond med et socialt velgørende formål, der fungerer på markedsvilkår. Vi er godkendt og registreret som socialøkonomisk virksomhed (RSV). Et eventuelt økonomisk overskud bliver geninvesteret i aktiviteter til gavn for personer med autisme, deres pårørende og fagfolk indenfor området. 

Organisationen

Brita Stallknecht

Foretningsdirektør for Incita & Center for Autisme

Kathrine christensen

Skoleleder for stu-skolen

Susanne Rysbjerg

Områdechef for erhvervsafdelingen og støttet og beskyttet beskæftigelse

BRITA STALLKNECHT

Foretningsdirektør for Incita & Center for Autisme

KATHRINE CHRISTENSEN

Skoleleder for stu-skolen

SUSANNE RYSBJERG

Områdechef for ehvervsafdelingen og støttet og beskyttet beskæftigelse

Medarbejdere

Anna Hagsted Olsen

Anne-Marie Riis Hansen

Benny Ahlqvist

Brita Stallknecht

Christina Grøntved

Christina Holecz Jespersen

Dorte Gaardsøe

Henrik Pedersen

Irene Schumann

Jan Itzchaky

Janni Lund Christensen

Jesper Løvstrøm Mathiesen

Jubilæer