https://www.autismeforeningen.dk/ . Autismeforeningen er en forening startet af forældre, der tilbyder rådgivning, viden mv. til mennesker med autisme, pårørende mfl.

https://www.autismeungdom.dk/ . Autisme ungdom er en forening der består af unge mellem 13-33 år, der har autisme tæt inde på livet. Enten fordi de selv har autisme og/eller fordi at en/flere af deres tætte relationer har autisme.

https://www.lev.dk/.  Lev er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med udviklingshandicap og deres familier. 

https://sbst.dk/viso . Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

https://www.dukh.dk/ . Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) er etableret i 2022 med udgangspunkt i servicelovens § 15. ”En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau”.