RÅDGIVNINGSFORLØB OM SEKSUALITET OG SELVFORSTÅELSE FOR PERSONER MED ASF

Indhold af forløb

FORMÅL OG INDSATSOMRÅDER

Det overordnede formål med rådgivningen er at arbejde med selvforståelse i forhold til at få en viden om seksualitet og en forståelse for, hvad det betyder at have ASF, og hvad det giver af vanskeligheder i romantiske relationer og i relation til seksualitet. Det kunne være selvforståelse i forhold til at udvikle og nærme sig/få seksuelle erfaringer med personer som findes seksuelt attraktive. Det kunne også være at reducere niveauet af bekymringer, angst og frustrationer i forhold til seksualitetsrelaterede problematikker.  

De indsatsområder der arbejdes med kan fx være, at personen får større viden om hvilke vanskeligheder, der ofte ses i relation til ASF og seksualitet/romantiske relationer via psykoedukation.

Det kunne også være et indsatsområde, at personen sammen med rådgiveren arbejder med at afdække, hvordan personen kan arbejde med fysiske, kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige aspekter i forhold til førstehåndsindtryk, udstråling, kommunikation (verbal og nonverbal) og intim-interaktion, således at personen kan føle sig mere tryg i disse situationer. Dette for at give personen indblik i forskellige handlemuligheder og strategier til bedre håndtering af sociale situationer i forhold til seksualitet.

Endeligt kunne et indsatsområde være at få en større forståelse af, hvor grænserne går mellem mennesker af forskelligt køn/mellem personer der føler sig tiltrukket af hinanden. Dette være sig både hvor personens egne grænser går, men også hvor andre menneskers grænser er, og hvordan disse registreres og respekteres.

MÅLGRUPPE

Unge og voksne, normaltbegavede med ASF.


METODE

Rådgivningsforløbet vil blive individuelt tilpasset og tage udgangspunkt i viden om AFS og seksualitet ud fra bl.a. fra Isabelle Henaults bog ”Aspergers’ Syndrome and Sexuality” og det hollandske seksualundervisningsmateriale ”Træning i at Takle Teenageårene – seksualundervisning for unge med ASF”. Herudover kan alt efter formål med forløbet inddrages elementer fra kognitiv terapi, kognitiv affektiv træning samt andet relevant materiale.

VARIGHED AF FORLØB

Forløbet vil som udgangspunkt anbefales at have en varighed af 10 sessioner á 45 minutter. Første samtale vil have karakter af et afklarende møde med personen med ASF og behandleren samt efter aftale evt. med den betalende instans.